VIP-forløb

Et eksklusivt forløb for udvalgte kunder. Jeg tæller ikke timer, men er der for dig hele vejen rundt og med kort varsel, når det gælder. Jeg slipper dig ikke, før du har ”blæk på papir” og er landet godt i dit nye job. Vi følger op på telefonen 3 måneder ind i din nye ansættelse og sikrer, at du får skabt det bedst mulige fundament for din fortsatte karriere.


Intake (personligt møde – 2 timer)

 

Vi sætter processen i gang og taler din situation igennem, så du får åbnet for din ubegrænsede energi og tro på dig selv og projektet. Vi får også identificeret dine personlige forhindringer, så jeg undervejs i processen kan støtte og hjælpe dig med at overvinde dem, når de viser sig.

Desuden præciserer vi målet for din jobsøgning – dit rette job på rette niveau til rette løn – og lægger en strategi for, hvordan du bedst når dit mål under hensyntagen til din person og spillereglerne i markedet.

Vi lægger en foreløbig køreplan for processen, dvs. opgaver og milepæle for den første måned. Planen justerer vi løbende. Fokus er på at udnytte alle chancer og muligheder maksimalt. Som VIP-kunde har du højprioritet.


Rette job


Analyse

 • Dine kompetencer og særlige gaver og talenter
 • Dine passioner og hvad du ønsker at give til verden
 • Dine rette betingelser og hvad der løfter dig og giver dig energi
 • Dine optimale muligheder på jobmarkedet
 • Dine personlige ressourcer og særlige hensyn


Fastlæggelse af rette job

 • Dit rette job
 • Din rette virksomhed
 • Din ønskede livsstil, rette løn mv.
 • Dine fortsatte muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Dine karrieremuligheder efterfølgende
 • Hvad skal du gå efter nu og på længere sigt?
 • Din korteste vej til målet


Dit udbytte

 • Du bliver bevidst om, hvilke job der modsvarer dine særlige gaver og talenter
 • Du bliver bevidst om, hvilke virksomheder der bidrager positivt til din energi
 • Du får udvidet dit kendskab til, hvor der er efterspørgsel på netop dine særlige gaver og talenter
 • Du bliver bevidst om, hvordan du tager hensyn til dine personlige ressourcer
 • Du får defineret en vej til at realisere dit rette job på mini tid
 • Du undgår at ende op i et job, der ikke passer til dig.


Killer-CV


Udarbejdelse af Killer-CV

 • Læselig opbygning af dit CV med alle relevante afsnit, persondata, portrætfoto mv.
 • Profiltekst, der pinpointer kravene i jobbet og dine særlige USP’er (Unique Selling Propositions)
 • Målretning af din erhvervsbaggrund op imod succeskriterierne i jobbet
 • Skarp beskrivelse af dine opnåede resultater
 • Fremhævning af dine særlige kompetencer og færdigheder
 • Layout, sprogtone og korrekthed


Dit udbytte

 • Du får udarbejdet et Killer-CV, der giver dig et boost af selvtillid
 • Du får udarbejdet et Killer-CV, der gør dig selvskrevet til jobsamtalerne
 • Du får udarbejdet et Killer-CV, der bringer dig foran på point ved jobsamtalerne
 • Du får udarbejdet et Killer-CV, du også kan bruge som succesmodel for din LinkedIn-profil


Aktiv jobsøgning


Synlighed, så du kan blive fundet

 • Din profil på LinkedIn og Jobindex
 • Email-agenter og jobportaler
 • Recruitere & Headhuntere
 • Andre branchespecifikke medier
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Jobsøgning via jobannoncer

 • Hvordan du finder jobannoncerne (branchespecifikt)
 • Målretning af dit Killer-CV
 • Udarbejdelse af målrettet og motiveret ansøgning
 • Når ansøgningen er sendt
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Kunsten at søge uopfordret med succes

 • Forstå og udnyt naturens princip om overflod
 • Maksimalt fokus på både kvalitet og kvantitet
 • Sådan målretter du din ansøgning til alle på én gang
 • Kunsten at holde fokus og kadence
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Netværk dig til nye muligheder

 • Netværk, netværk, netværk!
 • Kunsten at udnytte dit netværk, uden at dit netværk føler sig udnyttet
 • Sådan kontakter du indflydelsesrige nøglepersoner, der kan åbne døre for dig
 • Sådan bevarer du dit selvværd og holder dampen oppe
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Dit udbytte

 • Du får opgraderet din online-tilstedeværelse på LinkedIn og Jobindex og i andre relevante CV-databaser, så du bliver synlig og kan blive fundet af de rette recruitere, virksomheder mv.
 • Du lærer en metode til at skrive en attraktiv og målrettet ansøgning ud fra et stillingsopslag på under en time.
 • Du lærer det vilde trick til at få succes med uopfordrede ansøgninger ved at geare din jobsøgning med max antal attraktive og målrettede ansøgninger, udarbejdet og sendt på mini tid.
 • Du lærer kunsten at netværke dig til nye attraktive jobmuligheder, uden at du føler, at du “står med hatten i hånden”, og uden at du trætter dine omgivelser og brænder dit netværk af.


Jobsamtaler, Test & Slutspurt


Indledende jobsamtale

 • Mental forberedelse, attitude, påklædning osv.
 • Faglig forberedelse, så du får sporet samtalen i din retning
 • Hvordan du vinder jobsamtalen inden for det første kvarter
 • Hvordan du fremhæver dine fordele og forudsætninger på en balanceret måde
 • Hvordan du håndterer eventuelle ”ømme områder” helt udramatisk
 • Hvordan du forholder dig til spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Test og uddybende jobsamtale

 • Test af logisk intelligens og problemløsningsfærdighed (IQ)
 • Personlighedstest og uddybende interview med fokus på dine personlige egenskaber
 • Forskellige færdighedstest og testopgaver
 • Hvordan du forbereder dig og forholder dig under forskellige typer af test
 • Hvordan du forholder dig under dybdeinterview, testtilbagemelding mv.
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Slutspurten

 • Referencer – hvilke og hvordan?
 • Endelig præsentation – hold sporet!
 • Kontraktforhandling – is i maven!


Dit udbytte

 • Du får en professionel rådgiver og sparringspartner med på sidelinjen i alle faser af jobsøgningen.
 • Du lærer en enkel og virkningsfuld metode til at performe stærkt og relevant under jobsamtalerne.
 • Du lærer at forholde dig autentisk, troværdigt og klogt under test og dybdeinterview.
 • Du lærer at agere for at vinde og undgår at blive “den evige nummer 2”.
 • Du får vejledning i, hvordan du forholder dig til ansættelseskontrakten, så du undgår at skrive under på noget “dumt”.


De første 3 måneder


Tiltrædelse og den første tid

 • “You never get a second chance to make a first impression!”
 • Hvordan bringer du dig bedst muligt på højde med forventningerne til dig
 • Hvordan skaber du en frugtbar relation til din nye chef
 • Hvordan skaber du et godt forhold til dine nye kolleger og bliver en positiv del af det sociale miljø
 • Som leder, hvordan skaber du hurtigst muligt følgeskab hos dine medarbejdere?
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Succeskriterier og din fortsatte performance

 • Din jobprofil og din mulighed for “at levere varen”
 • Som leder, din professionelle og personlige ledelsesstil
 • Din rolle og attitude 360 grader rundt i organisationen
 • Din fortsatte udvikling i jobbet og positionering indadtil og udadtil i markedet
 • Din fortsatte karriere
 • Særlige faldgruber, tips & tricks


Dit udbytte

 • Du undgår at spænde ben for dig selv i bare iver efter at gøre det godt alt for tidligt
 • Du får hjælp til at bide dig fast ved at spille dine kort klogt 360 grader rundt fra begyndelsen og fortsat i jobbet
 • Du lærer at stille dig selv i balanceret og naturlig position til nye fremtidige udfordringer og karrieremuligheder
 • Du lærer, hvordan du får succes ved at “spille dig selv og andre gode”
 • Du bringer dig i position til selv at kunne vælge dine fremtidige muligheder
 • Og meget mere