Mette Ziegler

Min professionelle baggrund er omkring 25 år indtil nu som headhunter/recruiter og talent/karriere coach i erhvervslivet, både det offentlige og det private. Jeg har min grundlæggende konsulent-baggrund fra den internationale konsulentvirksomhed Mercuri Urval A/S (1994-1996) og driver i dag (siden 1997) selvstændig virksomhed med fokus på talent, performance, ledelse og business.

Jeg er Master Trained Coach, uddannet af Master Coach Jan Elfline, International Coach Federation, Chicago, USA (ICF, 2000), er oprindeligt uddannet folkeskolelærer (KDAS, 1986), og har igennem 6-7 år arbejdet som pædagogisk forskningsmedarbejder på Danmarks Pædagogiske Institut (DPI, 1988-1994, nu Danmarks Pædagogiske Universitet).

Book en indledende telefonsamtale (30 minutter uden beregning)
Skriv til mig og lad os aftale tid for en indledende samtale, hvor vi i fællesskab kan tage stilling til, om der er basis for et samarbejde. Du fanger mig her mz@metteziegler.dk

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Mange hilsner
Mette Ziegler

Mere om min erhvervsbaggrund


Siden 1. april 1997 –

Talent & Performance Coach for topchefer og ledere i erhvervslivet og for operasangere, kunstnere, artister, topidrætsfolk, musikere, skuespillere, forfattere, komponister, producere, instruktører, iværksættere, videnskabsfolk, eksperter og andre high performere, der ønsker at indfri deres mest ambitiøse mål.

Karriereudvikler & Talent Coach for topledere, ledere, specialister og administrative nøglemedarbejdere i erhvervslivet, både det offentlige og det private, der ønsker at finde det job og det karrierespor, som de inderst inde længes efter.

Headhunter & Recruiter for virksomheder af mange størrelser og inden for mange brancher, både i det offentlige og private. Virksomheder, der ønsker et højere perspektiv på deres ansættelser og som har brug for hjælp til at opnå høj træfsikkerhed i forhold til succeskriterier, mening, engagement og energi.


1994-1996 – Managementkonsulent i Mercuri Urval A/S

 • Rekruttering & Udvælgelse
 • Karriererådgivning & Outplacement
 • Leder & Kandidatvurderinger
 • Executive Service
 • Strategi- og forretningsudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Leder- og ledelsesudvikling
 • Samarbejde og kommunikation
 • Medlem af Mercuri Urvals Testudvalg


1988-1994 – Pædagogisk forsker og formidler ved Danmarks Pædagogiske Institut

 • Projektkoordinator, redaktør og kontaktperson på “Evalueringen af De generelle udviklingsarbejder i dansk”
 • Forskningsmedarbejder med fokus på læsning, læring og undervisning af udvalgte grupper af elever, herunder både elever med vanskeligheder og særligt velfungerende elever
 • Eget forskningsprojekt med fokus på børns og unges staveudvikling, herunder udvikling af diagnostiske staveprøver
 • Medlem af gruppen af nordiske læse- og skriftsprogsforskere (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island)
 • Censor ved folkeskolens afgangsprøve i retstavning
 • Rådgiver for Undervisningsministeriets Folkeskoleafdelings Prøvesektion om udvikling af nye afgangsprøver i retstavning
 • Medlem af høringspanel for Dansk Psykologisk Forlag


1982-1988 – Folkeskolelærer ved Sankt Annæ Skole på Amager

 • Dansk- og klasselærer
 • Specialundervisnings- og testlærer
 • Idræt, historie og samfundsfag 8.-10. klasse
 • Skolens kontaktperson til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i København omkring elever med indlærings- og sociale vanskeligheder


1977-1982 – Pædagog/lærervikar i Lyngby-Taarbæk Kommune og København

 • Bavnehøj Skole i Sydhavnen, København
 • Den Integrerede Institution Studsgården på Østerbro, København
 • Vuggestuen Nymøllevej i Ørholm, Lyngby-Taarbæk

 

Uddannelsesbaggrund


2009 – Certificeret i People Test Systems, København

Opdatering af mit testberedskab.

2007 – CHEK Nutrition & Lifestyle Coach Level 1, Alun.dk, Farum
Kort coachuddannelse med fokus på helbred og livsstil.

1999-2000 – Master Trained Coach, Master Coach Jan Elfline, ICF, Chicago, USA
ICF-godkendt coachuddannelse, der retter sig imod både business coaching og whole life coaching. Teoretisk lægger uddannelsen sig op ad Co-Active Coaching, Laura Whitworth m.fl..

1998-1999 – NLP Master Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Masteruddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i grupper og individuelt.

1997-1998 – NLP Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Grunduddannelse med fokus på kommunikation, forandring og terapi.

1997-1998 – NLP Business Practitioner, NLP Business Academy Europe, København
NLP Grunduddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i erhvervslivet.

1994-1996 – Intern konsulentuddannelse, Mercuri Urval A/S, København
Grundlæggende konsulentuddannelse med fokus på forretningsstrategi, organisation, ledelse og personale, særligt fokus på forståelse og brug af personlighedstests, intelligenstests, interessentanalyser, organisationsprofiler osv., vekselvirkning mellem teoretisk uddannelse, praktisk sideoplæring og opbygning af egen portefølje.

1990-1993 – Danskstuderende, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet
Afsluttede de sprogvidenskabelige fag sideløbende med mit forskningsarbejde på Danmarks Pædagogiske Institut.

1987-1988 – Diplom i Pædagogisk-Psykologisk Forsøgs- og Udviklingsarbejde, Danmarks Pædagogiske Universitet (Danmarks Lærerhøjskole), København
Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole. Diplomopgave: ”Staveudvikling og stavevanskeligheder”, publiceret på Dansk Psykologisk Forlag, 1990.

1982-1986 – Folkeskolelærer, KDAS, Skovlunde
Læreruddannelse på aftenseminariet i Skovlunde sideløbende med ansættelse som lærer i fast skema ved Sankt Annæ Skole på Amager. Speciale: Elever med særlige undervisningsbehov. Linjefag: Dansk og idræt.

1979-1982 – Spansk- og historiestuderende, Københavns Universitet
Læste spansk som hovedfag og historie som bifag. Droppede ud og søgte ind på lærerseminariet.

1975-1977 – Hf-eksamen, Virum Statsskole, Lyngby-Taarbæk Kommune

1975 – Realeksamen, Baunegårdsskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

 

Personlig baggrund


Omdrejningspunktet i mit liv og i min professionelle karriere har helt fra begyndelsen været en jagt på at løse livets mysterium. Hvordan pokker får vi håndteret os selv, vores liv og vores karrierer, så vi giver det bedste af os selv og får mest muligt ud af det hele?

Jeg er født den 26. juni 1958 og vokset op i “elementbyen” i Hjortekær tæt på Dyrehaven og Øresund. Min far var skolelærer, min mor sygehjælper, og min storebror dyrkede snoge, fiskede gedder og gik på jagt. Jeg har stået på skøjter om vinteren på Hjortekærdammen, redet på heste om sommeren på Eremitagesletten og kysset drenge i tusmørket under rutsjebanen på Bakken. Det var et paradis at vokse op så tæt på naturen og med et overflødighedshorn af legekammerater i alle aldre.

***

Siden jeg var helt lille har jeg været passioneret optaget af at forstå, hvad det vil sige at være menneske. Jeg har kastet mig selv forrest ud i livet som en anden Knud Rasmussen på indlandsisen. Har altid gjort, hvad jeg ville. Flyttede hjemmefra som 17 årig. Har prøvet og reflekteret mig frem. Fået sår på både knæene og sjælen. Og en uvurderlig erfaring.

Jeg var et besværligt barn med antennerne så langt ude, at jeg havde svært ved at finde ud af, hvor jeg selv holdt op og de andre begyndte. En sans, som er blevet klarere med årene, og heldigvis for mig selv og mine omgivelser også tydeligere afgrænset.

***

Mit barndomshjem var kærligt og krævende og fyldt med holdninger og ideer. Og der var rammer at sprænge. Som ung læste jeg, hvad jeg kunne komme i nærheden af på mine forældres bugnende reoler. Martin Andersen Nexø, Knuth Becker, William Saroyan og Ernest Hemingway. Antologier, lyrik, sangbøger og filmårbøger. Min far var passioneret optaget af film og revy og lagde et væld af kulturelle muligheder ud for mig og min bror. Weekendernes baggrundstæppe var Ella Fitzgerald, Louis Armstrong og Osvald Helmuth.

Middagen var vores families samlingsstund. Og ofte fortsatte middagen til langt ud på aftenen med engageret samtale om liv, samfund og politik og ofte også sjov og ballade og tændstik- og tegnelege. Min forslugenhed på engageret samvær, samtale, bøger, film og musik er kun øget med årene, og med tiden er mit liv og min profession smeltet sammen.

***

Jeg er en “læsehest”. Det har jeg været, nærmest før jeg begyndte i skole. Biografier, historiske romaner, debatterende artikler og de vildeste mængder af faglitteratur i alle formater. Jeg er altid i gang med 3-5 bøger ad gangen. Ser pudsige, rørende og filosofiske film i biografen. Går lange ture ved havet. Har skønne venner og er del af en større sammenbragt familie med alt hvad det indebærer. Og jeg er stadig på vej “ud over indlandsisen”.